Napredak radova

NAPREDAK RADOVA – JUN 2020.

Ponovo smo tu sa novim informacijama o napretku radova na objektu “Ada”. Sadržaj i karakteristike objekta smo detaljno opisali u tekstu OBJEKAT “ADA” – SADRŽAJ I KARAKTERISTIKE. Radovi teku planiranom dinamikom. U proteklom periodu smo sa skeletnom konstrukcijom napredovali do poslednje etaže, a zidovi suterena i prizemlja su dobili svoj oblik. Kao i do sada, kvalitet