NADZOR image

STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM / NADZORNI INŽENJER

Vršimo nadzor nad izgradnjom svih vrsta građevinskih objekata, od uvođenja izvođača u radove do dobijanja upotrebne dozvole.
Referenc lista usluga stručnog tehničkog nadzora je bogata i obuhvata oblasti kao što su arhitektura, građevinarstvo, niskogradnja i hidrogradnja.
Naši nadzorni inženjeri iz mašinske i elektro struke kontrolišu radove iz njihovih oblasti, tako da smo u mogućnosti da ispratimo sve faze izgradnje.

Stručnim nadzorom su obuhvaćene sledeće aktivnosti:
- Kontrola da li se građenje vrši prema odobrenju za izgradnju, odnosno prema glavnom projektu;
- Izrada izvještaja Investitoru o dinamici realizacije objekata;
- Kontrola  kvaliteta izvođenja radova saglasno projektnoj dokumentaciji, normativima, važećim standardima i zakonskim propisima;
- Kontrola kvaliteta materijala, instalacija, uređaja, postrojenja i opreme  koji se ugrađuju u objekat;
- Kontrola izmjena i dopuna projektne dokumentacije;
- Definisanje posebnih zahtjeva izvođačima za dokaz kvaliteta materijala i opreme;
- Kontrola građevinske dokumetacije;
- Kontrola privremenih i konačnih situacija izvođača, ovjera istih sa kontrolom da su navedene pozicije i količine radova stvarno urađene;
- Učešće u tehničkom prijemu objekata, kontrola otklanjanja primjedbi do konačnog prijema objekta kao i primopredaji objekta Investitoru.

 

 

 

OVDJE  pogledajte izvod iz naše referenc liste.


Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik