NADZOR image

STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM / NADZORNI INŽENJER

Vršimo nadzor nad izgradnjom svih vrsta građevinskih objekata, od uvođenja izvođača u radove do dobijanja upotrebne dozvole.
Referenc lista usluga stručnog tehničkog nadzora je bogata i obuhvata oblasti kao što su arhitektura, građevinarstvo, niskogradnja i hidrogradnja.
Naši nadzorni inženjeri iz mašinske i elektro struke kontrolišu radove iz njihovih oblasti, tako da smo u mogućnosti da ispratimo sve faze izgradnje.

Stručnim nadzorom su obuhvaćene sledeće aktivnosti:
- Kontrola da li se građenje vrši prema odobrenju za izgradnju, odnosno prema glavnom projektu;
- Izrada izvještaja Investitoru o dinamici realizacije objekata;
- Kontrola  kvaliteta izvođenja radova saglasno projektnoj dokumentaciji, normativima, važećim standardima i zakonskim propisima;
- Kontrola kvaliteta materijala, instalacija, uređaja, postrojenja i opreme  koji se ugrađuju u objekat;
- Kontrola izmjena i dopuna projektne dokumentacije;
- Definisanje posebnih zahtjeva izvođačima za dokaz kvaliteta materijala i opreme;
- Kontrola građevinske dokumetacije;
- Kontrola privremenih i konačnih situacija izvođača, ovjera istih sa kontrolom da su navedene pozicije i količine radova stvarno urađene;
- Učešće u tehničkom prijemu objekata, kontrola otklanjanja primjedbi do konačnog prijema objekta kao i primopredaji objekta Investitoru.

 

 

 

OVDJE  pogledajte izvod iz naše referenc liste.