Objekat Ada 2 – Palih boraca 52

Objekat ADA 2 – Palih boraca 52

Novi objekt, čiji je početak gradnje planiran za februar 2022. godine, je objekat ADA 2.
Objekat će biti smješten u naselju Ada, u Banjoj Luci, u ulici Palih boraca 52. Sastojaće se se od 11 stanova koji će biti smješteni u sutereneu i prizemlju, a čiji detaljan raspored i kvadraturu možete vidjeti na slikama ispod.

SUTEREN – stan broj 1

Pogledaj više

SUTEREN – stan broj 2

Pogledaj više

PRIZEMLJE – stan broj 3

Pogledaj više

PRIZEMLJE – stan broj 4

Pogledaj više

PRIZEMLJE – stan broj 5

Pogledaj više

I SPRAT – stan broj 6

Pogledaj više

I SPRAT – stan broj 7

Pogledaj više

I SPRAT – stan broj 8

Pogledaj više

II SPRAT – stan broj 9

Pogledaj više

II SPRAT – stan broj 10

Pogledaj više

II SPRAT – stan broj 11

Pogledaj više