PROJEKTOVANJE

Izrađujemo kompletnu tehničku dokumentaciju za sve vrste objekata visokogradnje u zavisnosti od vaših potreba:

 • -proizvodni objekti
 • -poslovni objekti
 • -skladišni objekti
 • -stambeni objekti
 • -javni objekti

 

Na osnovu Vaših ideja nudimo idejna rješenja, uz konsultacije i dogovor sa Vama izrađujemo Idejni projekat, a zatim pripremamo tehničku dokumentaciju za dobijanje građevinske dozvole. Ova tehnička dokumentacija sadrži naročito:

 • -arhitektonski projekat
 • -projekat konstrukcije
 • -projekat vodovoda i kanalizacije
 • -projekat elektro instalacija
 • -elaborat energetske efikasnosti objekta
 • -protivpožarni elaborat
 • -predmjer i predračun radova

Takođe, ukoliko gradite na teritoriji Banja Luke ili okoline, možemo za Vas pribaviti i ostalu dokumentaciju potrebnu za dobijanje građevinske dozvole.Izrađujemo i projekte spoljnog uređenja objekata:

 • -projekat niskogradnje
 • -projekat ozelenjavanja
 • -projekat saobraćajne signalizacije
 • -projekat TK mreže

 

OVDJE pogledajte samo neke od naših projekata.

LEGALIZACIJA OBJEKATA

Legalizacija predstavlja naknadno izdavanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole za bespravno izgrađene objekte, odnosno dijelove objekata.
Bespravnim objektima smatraju se objekti ili dijelovi objekata izgrađeni ili započeti bez građevinske dozvole, kao i objekti ili dijelovi objekata izgrađeni na osnovu građevinske dozvole na kojima je prilikom građenja odstupljeno od građevinske dozvole i glavnog projekta ili su rekonstruisani bez građevinske dozvole.

Ukoliko posjedujete objekat koji je potrebno legalizovati, budite slobodni da nas kontaktirate, pribavljamo svu potrebnu dokumentaciju u najkraćem roku i izrađujemo projekat izvedenog stanja po povoljnim cijenama.

OVDJE pogledajte neke od objekata koje smo legalizovali do sad.

 

STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM OBJEKATA VISOKOGRADNJE, NISKOGRADNJE I HIDROGRADNJE

Vršimo nadzor nad izgradnjom svih vrsta objekata, od uvođenja izvođača u radove do dobijanja upotrebne dozvole.
Referenc lista usluga stručnog tehničkog nadzora je bogata i obuhvata oblasti kao što su arhitektura, građevinarstvo, niskogradnja i hidrogradnja.
Naši saradnici iz mašinske i elektro struke kontrolišu radove iz njihovih oblasti, tako da smo u mogućnosti da ispratimo sve faze izgradnje.

Stručnim nadzorom su obuhvaćene sledeće aktivnosti:
– Kontrola da li se građenje vrši prema odobrenju za izgradnju, odnosno prema glavnom projektu;
– Izrada izvještaja Investitoru o dinamici realizacije objekata;
– Kontrola  kvaliteta izvođenja radova saglasno projektnoj dokumentaciji, normativima, važećim standardima i zakonskim propisima;
– Kontrola kvaliteta materijala, instalacija, uređaja, postrojenja i opreme  koji se ugrađuju u objekat;
– Kontrola izmjena i dopuna projektne dokumentacije;
– Definisanje posebnih zahtjeva izvođačima za dokaz kvaliteta materijala i opreme;
– Kontrola građevinske dokumetacije;
– Kontrola privremenih i konačnih situacija izvođača, ovjera istih sa kontrolom da su navedene pozicije i količine radova stvarno urađene;
– Učešće u tehničkom prijemu objekata, kontrola otklanjanja primjedbi do konačnog prijema objekta kao i primopredaji objekta investitoru.

OVDJE  pogledajte izvod iz naše referenc liste.